Voorstelling

Voorstelling

Achter elk ongeval gaat maatschappelijk lijden schuil.

De geldelijke schadevergoeding van de verzekering herstelt slechts ten dele de impact van een ongeval.

Ethias is van mening dat het tot zijn missie behoort om dit maatschappelijke probleem te helpen vermijden.

Preventie is een belangrijke hefboom om de risico's in de maatschappij en in elke organisatie te beheersen. Dat geldt met name in het perspectief van een duurzame ontwikkeling.

Ethias wenst dat veiligheid een aandachtspunt wordt op alle domeinen en niveaus waar personen collectief functioneren, waar organisaties, ondernemingen en openbare instellingen een veiligheids- en preventiebeleid voeren. Ethias wil dat iedereen, ongeacht zijn functie, zich bewust is van zijn verantwoordelijkheid voor zijn eigen veiligheid en die van anderen.

Ethias wil initiatieven en inspanningen in die zin aanmoedigen.

Ethias wil meewerken aan de ontwikkeling van innoverende tools, methodes en processen om ongevallen te vermijden. Ethias neemt zich voor kennis en goede praktijken te delen.

Ethias is ervan overtuigd een essentiƫle bijdrage te leveren aan de verwezenlijking van deze doelstellingen door de organisatie van deze wedstrijd en de uitreiking van de ETHIAS PREVENTION AWARDS.